Cappital pensioen

Op deze pagina vindt u informatie over de pensioenregeling van Cappital, nettopensioen en beleggingen.

De pensioenregeling van Cappital

De pensioenregeling bij Cappital is een zogenoemde Defined Contribution-regeling ofwel DC-regeling. Een DC-regeling heet ook wel beschikbare premieregeling. Hierin bouwt de deelnemer een kapitaal op door via de werkgever maandelijks premies te storten. Deze premies worden belegd. De ingelegde premies en het behaalde rendement vormen samen het kapitaal waarmee de deelnemer op de pensioenleeftijd een levenslange pensioenuitkering inkoopt.

Voordelen:

  • De premielasten zijn voorspelbaar voor de werkgever. Hierdoor zijn kosten voor pensioen voor medewerkers goed te budgetteren;
  • De premies van medewerkers worden collectief belegd. Hierdoor zijn de kosten voor beleggen aanzienlijk lager.

Nettopensioen

De overheid biedt de mogelijkheid om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen via uw werkgever over het deel van uw salaris boven € 103.317. De inleg is netto en de uitkeringen ook. Daarom noemen we deze oplossing nettopensioen.

Voordelen:

  • Ouderdoms- en nabestaandenpensioen ook na 1 januari 2015 geregeld voor uw gehele salaris;
  • De pensioenopbouw wordt voortgezet als u arbeidsongeschikt raakt;
  • Eenvoudig inzicht in uw pensioeninkomen uit de nettopensioenregeling via deze website;
  • Diverse beleggingsmogelijkheden voor pensioenopbouw bij Cappital.

Deelnemersportaal

Persoonlijke informatie over uw pensioen vindt u op het deelnemersportaal, www.mijnpensioenoverzicht.nl en uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

Deelnemersportaal