Privacystatement

Cappital vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij behandelen persoonlijke informatie daarom vertrouwelijk en zorgvuldig.

Cappital gebruikt de door u of uw werkgever verstrekte persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw pensioenregeling en om u goed te kunnen informeren over uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan de voor u geldende pensioenregeling, de hoogte van uw pensioenopbouw/uitkering, de gevolgen van veranderingen in uw werk- of privésituatie en eventuele wijzigingen in de pensioenregeling. Ook gebruikt Cappital de gegevens in de communicatie met de partijen die naast Cappital partij zijn in de pensioenregeling. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruik voor statistische doeleinden en wettelijke verplichtingen. Cappital gebruikt uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij de wet ons hiertoe verplicht, dit nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening of u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

Derde partijen

Voor de uitvoering van uw pensioenregeling maakt Cappital gebruik van de diensten van professionele partijen, waaronder TKP Pensioen B.V. Deze partijen ontvangen alleen de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun diensten. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt die er voor zorgen dat zij vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Informatie op maat

Cappital vindt het belangrijk dat de communicatie met u op maat is. Wij maken daarom gebruik van uw persoonsgegevens als u ingelogd bent op de Mijnomgeving om de voor u relevante informatie te tonen.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Denk hierbij aan bijvoorbeeld goed beveiligde gebouwen en systemen. Daarnaast instrueren wij onze medewerkers om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren of te verwijderen. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk bij ons aanvragen. Onze adresgegevens vindt u bij 'Contact'.

Cookies

Op de cookies die Cappital verwerkt is het cookiebeleid van toepassing. 

Websites van derden

Deze website bevat links naar andere internetpagina’s. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. Cappital draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Indien nodig passen wij het privacy statement aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.